Extranet
Kirami

Ofta ställda frågor om Kiramis tunnor

Q: En hurudan grund kräver badtunnan?
A: Som grund för badtunnan ska man välja ett jämnt underlag som håller för en vattenfylld tunnas vikt. Under en trätunna är det bra att även placera några extra bräder som upphöjning, så hålls tunnans botten tillräckligt torr och börjar inte ruttna. Det rekommenderas också att man håller badtunnans omgivning fri från vegetation.

Q: Hur länge tar det, innan jag kan börja bada (efter leverans)?
A: Badtunnan levereras färdigt monterad och kaminen lös. För att ta den i bruk behöver du alltså bara fästa kaminen på sin plats. Före första användningen ska man också noggrant läsa igenom bruksanvisningarna.

Q: Hur snabbt värms badvattnet?
A: Hur snabbt badvattnet blir varmt, beror på kaminens effekt, karets storlek, vedkvaliteten, luftens temperatur och huruvida man har ett lock på tunnan. T.ex. vid en lufttemperatur på noll grader värms ett 2000 liters kar med vatten på ca 1,5 – 4 timmar. För uppvärmningen lönar det sig att använda smått huggen, torr ved. Stora och fuktiga vedträn kan t.o.m. fördubbla den tid som behövs för uppvärmningen.

Q: Hur värmer man vattnet?
A: Badvattnet värms med den vedeldade kamin som levereras med tunnan, så du behöver ingen elektricitet. Vid uppvärmningen måste kaminen vara vattenfylld, d.v.s. vattennivån i karet ska nå ovanför det övre cirkulationsröret. Då vattnet blir varmt blir det lättare och stiger uppåt till kaminens överdel varifrån det strömmar genom cirkulationsröret in i karet. Det kalla vattnet i karet sjunker till bottnen och därifrån strömmar det genom det nedre cirkulationsröret till kaminen.

Q: Hur länge kan man lämna vatten i badtunnan på vintern?
A: Man får inte lämna vatten i tunnan utan tillsyn/uppvärmning vid köldgrader, eftersom kaminen och rördelarna fryser väldigt lätt. Vid sträng kyla håller sig vattnet isfritt i ca ett dygn efter att man badat, om badtunnan täckts över med lock. Vid köldgrader rekommenderar vi att man tömmer tunnan efter användning.

Q: Hur ofta måste man byta vatten i tunnan?
A: Det rekommenderas att man byter vattnet efter 1-3 dagar. Vid korrekt användning av filter och kemikalier duger vattnet att bada i ca 1-3 månader. Det är skäl att använda desinfektionskemikalier alltid om man badar mer än en gång.

Q: Hur kan man förlänga vattnets brukstid?
A: Vattnets brukstid blir märkbart längre om man använder filter och poolkemikalier. Läs mer om vattenhygien på produktsidorna.

Q: Kan man använda havsvatten i badtunnan?
A: Ja, det kan man, eftersom kaminen är tillverkad i marinaluminium. Man behöver inte ens skölja den med sötvatten efter användning.

Q: Hur tömmer man vattnet ur badtunnan?
A: Badtunnan har en modellspecifik avtappningsöppning från vilken vattnet via avtappningsröret rinner ut ur tunnan. Välj en sådan plats för tunnan, att tömningen inte orsakar problem. Led undan vattnet med en slang vid behov.

Q: Det är fukt i kaminen. Har den gått sönder?
A: Temperaturdifferensen mellan kallt vatten och varm luft orsakar kondens i askrummet, så det betyder inte nödvändigtvis att kaminen läcker bara för att det är lite fukt i eldstaden. Efter tändningen kan det flöda rikligt med vattten, men det är inte fråga om läckage, om inte vattnet i karet minskar.

Q: Trätunnan läcker, vad gör jag?
A: En badtunna i värmebehandlat trä kan läcka om den har stått oanvänd en längre tid eller om den används för första gången. Detta är ett helt normalt fenomen som avtar/upphör med tiden. I regelbundet bruk blir badtunnan helt vattentät.
En tunna i obehandlad gran gistnar mycket och den behöver svälla alltid efter ett avbrott i användningen.

Q: Hur sköter man badtunnans insida?
A: Det lönar sig att regelbundet tvätta insidan med tvättmedel (t.ex. Kirami Biopesu), skölja med vatten och torka väl. Insidan på ett aluminiumkar ska man inte skrubba alltför hårt, då detta kan skada ytan.

Q: Kan man behandla trätunnans insida med träolja?
A: Vi rekommenderar inte att man behandlar trätunnans insida med olja o.dyl., eftersom den löser sig i badvattnet.

Q: Är en tunna i plast eller aluminium lättare att hålla ren än en badtunna i trä?
A: Plast- och aluminiumkar är lättare att rengöra, eftersom smuts och orenheter lossnar lättare från deras släta insida.

Q: Hur sköter man badtunnans utsida?
A: Betsat-, värmebehandlat- och granträ kan behandlas med träolja, så länge den inte efterlämnar några som helst beläggningar som skulle kunna förorsaka skador på panelen då träet sväller och krymper. En lämplig nyans för värmebehandlat trä är t.ex. Teknos Woodex träolja Aqua, kulör 7817/09. Men bleknat värmebehandlat trä lönar det sig att behandla med en lämplig brun nyans. Till en betsad yta passar det bra med Teknos Woodex Aqua, kulören mörk nöt. Kompositpaneler kräver ingen annan skötsel än tvätt då och då. För behandling av tujapaneler används paraffinolja

Q: Hur förvarar man en badtunna då den inte används, t.ex. på vintern?
A: Dt lönar sig att tvätta, skölja och torka badtunnan väl, samt se efter att det inte lämnar vatten i karet/avtappningsröret efter sköljningen. Plastkarens avtappningskran ska helst inte lämnas på plats över vintern, då ska man hellre använda den medföljande hatten. Aluminiumkarens kulventil ska helst lämnas halvöppen, så att den inte fryser sönder. Även filtret lönar det sig att avlägsna till vintern. Förvara tunnan övertäckt.

Q: Badtunnan har frusit, vad gör jag?
A: Om avtappningsslangen/kranen har frusit, kan karet tömmas genom att lösgöra kaminen från sin plats, varvid vattnet kommer ut genom det nedre anslutningsröret. Om kaminen har frusit kan man försöka tina upp den med t.ex. varmluftsblåsare. Om detta inte hjälper så kan man ta loss kaminen och föra den till ett uppvärmt utrymme så den får tina upp. Under inga som helst omständigheter får man elda i kaminen om man misstänker att den frusit.

Q: Varför gistnar inte värmebehandlat trä?
A: Det värmebehandlade träets fuktrörelser är mycket mindre jämfört med obehandlat trä. Därför gistnar det inte så lätt och börjar läcka som en traditionell grantunna. På grund av de ringa fuktrörelserna har vissa ställen tätats med silikon.

Q: Hur länge håller en badtunna?
A: En badtunna i trä har en livslängd på ca 5 – 10 år beroende på hur väl den sköts (tvätt, oljning och god ventilation). Plast- och aluminiumkar har längre livslängd, men även i dessa åldras/nöts trädetaljerna på samma sätt med tiden.

Q: Blir kaminen het?
A: Kaminens utsida blir inte varmare än badvattnet. Observera, att rökröret och kaminens lucka blir varmare än badvattnet, eftersom de inte har direkt kontakt med vattnet.

Q: Behöver man någonsin sota kaminen?
A: Kaminens innerväggar och rör ska sotas alltid vid behov. Om du har ett gnistskydd ska även detta rengöras då och då.

Q: Hur ofta måste man tömma ut askan?
A: Askan ska tömmas ut efter varje uppvärmning, så att inte rostarna bränns sönder.

Kirami

Kirami Oy är ett familjeföretag grundat år 2001 med rötterna i Kikkerlä by i Sastamala, Finland. Kiramis uppvärmda badtunnor ger dig lika sköna badstunder i vinterkyla, som under kalla sommardagar eller i höstrusk. Vi är stolta över våra produkters höga kvalitet och garanterar våra kunder förstklassiga, oförglömliga badstunder. LÄS MER »


Av tekniska skäl kan färgerna på produktexempel skilja sig åt något från produktfärgen i verkligheten. Alla angivna mått är ungefärliga. Vi behåller rätten att göra ändringar hos produkterna.

Kirami Oy
Villiläntie 2
FI-32730 Sastamala
 

Tfn. +358 3 513 5569
Fax +358 3 513 5561 
Epost: info@kirami.fi