Extranet
Kirami

Hej, vi är Yostin och Gerko från företaget Hottubselect

 

Yostin Boare , Hottubselect, Nederländerna, OdiliapeelGerko och Yostin Boere driver företaget Hottubselect i Holland. Företaget är Kiramis största återförsäljare utanför Finland. Yostin och Gerko bor i Odiliapeel, där Gerko började med försäljning av veduppvärmda badtunnor år 2005. Yostin är Gerkos son, som redan i ung skolålder hjälpt till i företaget på olika sätt för att tjäna sig litet fickpengar. Nuförtiden arbetar Yostin på heltid inom företaget. Yostin och hans team sköter förrådet, leveranser och hjälper kunderna att finna sig den rätta badtunnan. Utöver detta erbjuder Yostin reparationsservice. Om det blir problem med badtunnan, finns Yostin till hands.

Gerko Boare,Hottubselect, Nederländerna, Odiliapeel


Gerko tar hand om alla dagliga arbetsuppgifter i företaget. Som Kiramis leverantör i Benelux-länderna hör det till arbetsuppgifterna att även stödja hans egna Kirami återförsäljare. Gerko är veckovis i kontakt med Kiramis exportavdelning. Samarbetet med Kirami har lett till framgång för både Hottubselect och Kirami, bättre badtunnor inom Benelux-området samt ökad försäljning och service med kvalité. Hottubselect började sälja Kirami-badtunnor för ca sju år sedan. Det breda sortimentet och att produkterna är av god kvalité var de största orsakerna till att de valde att bli återförsäljare för Kiramis produkter.

Showroom, Hottubselect, Nederländerna, Odiliapeel
När vi började försäljningen i Benelux-länderna var badtunnan inte populär. Vi behövde till en början göra produkten känd, och därför lades det i starten en hel del energi på att föra reklam. När produkten började bli mer och mer känd, kom det även mer konkurrenter till marknaden. Med ett fortsatt utvecklingsarbete kan vi ändå komma ut som vinnare även när det råder hård konkurrens. Ingen annan tillverkar badtunnor som är lika lätta att sköta som Kiramis.

 

 

I vårt land används badtunnan oftare jämfört med de nordiska länderna. Vi använder badtunnan för det mesta efter jobbet under kvällstid. De viktigaste egenskaperna i en badtunna för våra kunder är att vattnet är enkelt att byta ut, att rengöring är lätt och att uppvärminingstiden är kort. Kiramis badtunnor med den egna unika uttömningsventilen och bottenisoleringen är de mest populära badtunnorna i Benelux-länderna.

 

Kirami badtunna mitt i naturen, Hottubselect, Nederländerna, Odiliapeel


I Benelux-länderna finns en hel del campingområden, ”bed & breakfast”, hyresstugor och parker där man kan hyra badtunnor. Det är för badtunnans ägare, viktigt att badtunnan är färdig för bruk på kort tid.

 

Hottubselect besökte Kirami Oy i Finland, Nederländerna, Odiliapeel

I Europa kan vi se att nya vindar kommer från Holland och sedan sprider sig till andra länder. Därför är det viktigt för oss att konstant utveckla badtunnorna. Vanligtvis besöker vi Kiramis fabrik två gånger om året. Gästvänligheten, de nya produkterna, samtalen och den gemensamma fritiden bidrar till att besöken blir oförglömliga. Kirami är som en stor familj, som har varit lätt att ansluta sig till. Med detta sagt anser jag att Family-namnet till Kiramis nya badtunna är mycket passande.
Familjen arbetar tillsammans, och vi behöver alla ett bekvämt COZY  sätt att arbeta enkelt EASY på så att vi kan uppnå den stilrena Classynivån och få de bästa Premium-resultaten.

Vi är stolta över att vi samarbetar med Kirami och att Hottubselect tillhör en stor badtunnefamilj och säljer flest Kirami-produkter i hela Europa.I framtiden vill vi utvidga vårt företag, arbeta tillsammans med samtliga återförsäljare. I Benelux-länderna satsar vi på att kunden inte behöver åka över en timme för att hitta ett bra ställe där hen kan få titta på Kirami-produkter tillsammans med en professionell försäljare och badtunnevetare.

 

 

 

 

HOTTUBSelect.nl 

tel: +31 413 275566

Odiliapeel: Rogstraat 6 5409 SV Odiliapeel NL, Showroom & distribution.

Twello: HW iordensweg 57B 7391 KD Twello NL, Showroom.

Alkmaar: Oude Helderseweg 85b 1817 BJ Alkmaar NL, Shop in Shop Showroom.

Your Kirami Sales and Service partner in the whole of Europe: kirami-orange.com

 
Kirami

Kirami Oy är ett familjeföretag grundat år 2001 med rötterna i Kikkerlä by i Sastamala, Finland. Kiramis uppvärmda badtunnor ger dig lika sköna badstunder i vinterkyla, som under kalla sommardagar eller i höstrusk. Vi är stolta över våra produkters höga kvalitet och garanterar våra kunder förstklassiga, oförglömliga badstunder. LÄS MER »


Av tekniska skäl kan färgerna på produktexempel skilja sig åt något från produktfärgen i verkligheten. Alla angivna mått är ungefärliga. Vi behåller rätten att göra ändringar hos produkterna.

Kirami Oy
Villiläntie 2
FI-32730 Sastamala
 

Tfn. +358 3 513 5569
Fax +358 3 513 5561 
Epost: info@kirami.fi