Kirami betrokken bij het opstellen van EU-standaardisatie van hottubs

Doel: producten met de hoogste kwaliteit van de markt

Kirami was als enige Finse hottubfabrikant actief betrokken bij het opstellen van een nieuwe EU-brede standaardisatie betreffende veiligheidseisen en testmethoden voor hottubs voor huishoudelijk gebruik. Voor Kirami is met name de veiligheid van kleine kinderen belangrijk, wat centraal stond bij het werken aan de norm. 

De norm verhoogt de veiligheid

Normen verhogen de veiligheid en verenigbaarheid van producten. Standaardisatie beschermt ook de consument en het milieu. Bij de aankoop van een gestandaardiseerd product weet de klant dat hij een duurzaam en bruikbaar product krijgt. De norm wordt om de vijf jaar nagekeken en indien nodig, bij constatering van gebreken, geüpdatet.

Kirami had de veiligheidszaken al eerder goed op orde. Bijvoorbeeld de in de norm vastgelegde hittebescherming van de schoorsteenpijp van 100 cm lang was bij onze producten van begin af aan standaard. Ook de in de norm geëiste gebruiksaanwijzingen waren bij onze producten goed voor elkaar. 

👉 Lees meer over EU-standaardisatie op het blog 

Lees meer:

👉 Bekijk onze nieuwe catalogus. Hier vindt u alle kwaliteit Kirami-producten (EN).

 

 

Hero-kuva

De norm verhoogt de veiligheid

- Normen verhogen de veiligheid en verenigbaarheid van producten.