Premium Grandy XL

Premium Grandy XL

Grandy-minipool har plats för ett större antal badare och för barnblir den till ett äventyr. Grandy är betydligt större och något djupareän traditionella badtunnor. Den är kubformad och har sitsar på tvåsidor och ena i två nivåer. Det finns flera alternativför uppvärmning av vattnet i badtunnan. LED-lampor till poolens kanter fåssom tilläggsutrustning.

Ingen värmare. Som ytterpanel är den värmebehandlade tallen ett inhemskt alternativ till mörka importerade träslag. Det värmebehandlade träet i den varma bruna färgen är i hög kvalitet och håller sin form. Innerkarets lugnande blå färg bidrar till effektiv stresslindring.

Tunnans diameter är 284 cm, vattenvolym 3600 liter och den lämpar sig för 8-12 personer. Badtunnans torrvikt är 255 kg.

FI
0
Yttre färg
Inre färg
Produktkod
2642
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/2642__xo1au2xf__full.png
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/2642__girjm63n__full.png
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/2642__6ye1rilt__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/2642__wuqa2cry__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/2642__c2wzv661__full.jpg
Käytössä

Mått

Bruksanvisningar

Teknisk information

Antal personer
8-12
Vattenkapacitet
3600
Yttre diameter
284
Höjd
121
Produktlängd
248
Produktbredd
248
Produkthöjd
121
Vikt
255
Förpacknings längd
247
Förpacknings bredd
247
Förpacknings höjd
136

Kom ihåg tillbehör