Hållbarhet börjar med rätt attityd och kvalitet

 

För Kirami handlar hållbarhet om säkra produkter, rätt materialval och materialeffektivitet. För oss är det också viktigt att vara en tillförlitlig och bra arbetsgivare och att ha ett nära samarbete med lokala företag.

Kirami är ett familjeföretag vars ägare själva jobbar i företaget. Vi har en stabil lönsamhet och fullföljer våra ekonomiska åtaganden. Med cirka 5 000 tunnor om året är Kirami Europas största tillverkare av badtunnor.

Produkter gjorda för att hålla

Kiramis badtunnor och Outstanding-produkter är gjorda för att hålla. Våra produkter tillverkas i Finland av bästa möjliga material. Kiramis produktutvecklare känner till det nordiska och centraleuropeiska klimatet och hur det påverkar badtunnornas egenskaper och användning. Produkterna står pall för väder och vind, från vinterkyla till gassande sol.

Kiramis produkter är spårbara: varje kamin och tunna har ett serienummer som visar exakt var och när de tillverkats. Reservdelar finns alltid tillgängliga även till äldre modeller, vilket garanterar en ännu längre livslängd. Kaminerna är designade specifikt för badtunnor, liksom även skorstenarna som kommer från en specialiserad fabrik.

Produkterna är välkonstruerade och genomtänkta. Skorstensrören är till exempel tillverkade av syrafast stål och kaminerna av marinaluminium. Allt material är korrosionsbeständigt och produkterna har inga delar som kan rosta. Vi använder PEFC-certifierat trämaterial.

Produkterna i vår Outstanding-serie tillverkas av cortenstål som är i en klass för sig vad gäller beständighet. Cortenstålet har ett oxidskikt hindrar materialförtunning på grund av korrosion.

Föredrar lokala partnerskap

Alla våra badtunnor konstrueras, monteras ihop och testas på vår fabrik i Sastamala i Finland. Därför kan vi garantera att produkterna håller hög kvalitet samt inkludera alla tillbehör som kunden önskar i leveranserna. Av våra partner väntar vi oss högklassiga produkter och ansvarsfullt agerande. Vi värdesätter långvariga samarbeten med varuleverantörer och andra partner.

Över 90 procent av våra leverantörer finns i Finland och merparten av våra komponenter kommer från leverantörer inom tio mil från vår fabrik. Alla våra kaminer tillverkas av vårt estniska dotterbolag och skorstenarna köps av en långvarig och tillförlitlig partner i Tyskland.

Återvinningsbart material

Materialen i våra produkter kan till största del återvinnas och en del är dessutom tillverkade av returmaterial. Trädelarna är giftfria och brännbara. Metalldelarna kan återvinnas.

I våra transporter använder vi särskilda pallar och korgar som åker fram och tillbaka mellan oss och leverantörerna. Allt emballage återanvänds så länge som möjligt. Vi strävar även efter att optimera vår logistik och anlitar många lokala leverantörer.

Restmaterial går till återvinning

Allt trämaterial levereras måttbeställt till oss för att eliminera spill och eventuella plastbitar som blir över återanvänds. Vi strävar efter en materialsnål verksamhet och har en aktiv dialog med leverantörerna för att garantera korrekt behandling av alla restmaterial och avfallsflöden.

Lätta att använda

Våra produkter är enkla att installera och använda. Produkterna har tydliga och lättbegripliga bruksanvisningar och mer information om dem finns bland annat på vår webbplats. Ringer man vår kundtjänst svarar alltid en av våra egna experter som kan produkterna och kan ge råd om deras användning.

Deltar i europeiskt standardiseringsarbete

Kirami har varit det enda finska företaget som aktivt deltagit i arbetet med en frivillig standard för tillverkare inom EU. Standarden  innehålller säkerhets- och kvalitetskrav på bubbelpooler och badtunnor. För Kirami var säkerhet för små barn särskilt viktigt, vilket har varit en av huvudfokuserna på att göra standarden.

Standarden har utformats av företag inom branschen tillsammans med olika myndigheter, till exempel det finska Säkerhets- och kemikalieverket och motsvarande europeiska myndigheter. Standarden inkluderar säkerhetsaspekter, tekniska detaljer, kvalitet och olika föreskrifter. Utgångsläget är att kunderna ska kunna lita på att få en säker produkt av tillverkare som följer standarden.

Läs vår svenska återförsäljares synpunkter på produkterna och deras kvalitet.

Hero-kuva