Kirami var involverad i att skapa EU-standard för badtunnor

Målet att skapa de mest högkvalitativa produkterna på marknaden

Kirami har varit den enda aktiva finska badtunnatillverkaren som har deltagit i standardiseringsarbeteten i den nya EU-omfattande standarden som gäller säkerhetskrav och testmetoder för sim- och bubbelpooler och badtunnor avsedda för hemmabruk. För Kirami var säkerhet för små barn särskilt viktigt, vilket har varit en av huvudfokuserna på att göra standarden.

Standard förbättrar säkerheten

Standarder ökar säkerheten och kompatibiliteten hos produkterna. Standardisering skyddar också konsument och miljö. Genom att köpa en standardiserad produkt får kunden garanti för att få en hållbar och användbar produkt. Standarden kommer att kontrolleras vart femte år och uppdateras om eventuella brister uppmärksammas.

Hos Kirami har de flesta säkerhetsfaktorer som framkommer i standarden redan länge varit i skick. Bland annat värmeskydd kring skorstenen 100 cm uppåt från kaminytan räknat, vilket standarden kräver, har ingått i standardutrustningen på våra badtunnor ända från början. De instruktioner som krävs enligt standarden har också varit en bra skick för företagets produkter.

👉 Läs mer om EU-standard för badtunnor från bog

Läs mer:

👉 Säker användning av badtunnan med barn

👉 Bada säkert i baljan  

👉 Trygga bad med Kiramis produkter  

👉 Hållbarhet börjar med rätt attityd och kvalitet 

👉 Kolla in vår nya katalog. Här hittar du alla kvalitetsprodukter från Kirami.

 

 

Hero-kuva

Standard förbättrar säkerheten

- Standarder ökar säkerheten och kompatibiliteten hos produkterna.