Personal

Kirami, som tillverkar badtunnor har en stor åldersvariation på sina anställda. Ta en närmare titt på bloggen för att bekanta dig med hur en arbetsdag ser ut för Pirjo och Matti.
Etiketter
Taina har som arbetsuppgifter exportförsäljning   och marknadsföring samt planering av kampanjer. Taina tycker att få dagar är lika på jobbet. Dagen börjar med att läsa epost, därefter börjar sköta saker I ordning med brådskande ärenden först. Efter det tar hon hand om saker som dyker up. Normalt ingår det arbetsuppgifter såsom orderhantering, logistic samt övervaka att bestälda varor blir tillverkade I tid. Kundkontakt uppehåller hon dagligen.
Etiketter
Huvudsakligen ingår hantering av export, att sköta order för återförsäljare, att bearbeta bilder och att utnyttja sina kunskaper i informationsteknik i Miros arbetsuppgifter. Miros exportländer är huvudsakligen Sverige, Österrike och de Brittiska öarna. Han är konstant i kontakt via mail och telefon med återförsäljarna i dessa länder. Ca en gång om året besöker återförsäljarna Kiramis fabrik.
Den första gången Antti Eskola kom till Kirami var via ett bemanningsföretag år 2007. Då kom han som sommaranställd för att tillverka trätunnor. Följande sommar kom han tillbaka till vårt företag för att sommarjobba. I och med hans utbildning började som försäljare hos oss år 2011. Därefter har han skickligt varit ansvarig för försäljning i norra och södra Finland.
Etiketter
Arja har som arbetsuppgift alla I export förekommande saker såsom framställa offerter, hålla kontakt med återförsäljare, ta hand om logistik.
Kalle Pakkala, har arbetat som försäljare i 20 år, varav tio förtjänstfulla år på Kirami. Inom företaget är han ansvarig för den inhemska försäljningen. Läs mer!
Pirjo kom till Kirami via Mika som visste att hon redan var pensionerad, men en pigg och hårt arbetande kvinna som har mycket att ge. Pirjo tog chansen omedelbart. Pirjo har en bred arbetsbeskrivning, hon fungerar effektivt där det behövs. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att hålla personalen nöjd, bjuda gäster på fika och ta hand om städning samt  utföra vissa trädgårdsarbeten. Pirjo arbetar nästan varje vardag på Kirami. Huvudsakligen början hon arbetsdagen med att koka kaffe och torka av borden. Pirjo ser till att de största skräpen är bortplockade på morgonen.
Etiketter
Ritva Välläri, kom till Kirami för att utföra sin praktik under våren 2014. Under den tiden gick hon en kurs för arbetssökande i Tammerfors vuxenutbildningscenter och var i behov av en praktikplats. Läs mer!
Etiketter
Eero Rantanen, 40, har varit en del av Kiramis verksamhet redan i ett tidigt stadium. Han har varit delägare sedan 2003 och arbetade redan då mycket för företaget vid sidan om sitt andra jobb. Under helgerna och om kvällarna, då han inte arbetade med programutveckling och projektledning, skapade Eero bland annat Kiramis första web-sidor. Lite senare började han arbeta heltid inom företaget.
Etiketter
Mika Rantanen, grundade Kirami i Sastamala då han bodde i Sverige. Mika och hans familj drömde om att flytta till Finland och starta ett företag där. Hans idé var att utveckla något slag av en fritidsprodukt, och badtunnan passade den tanken perfekt. Som VD ingår produktutveckling och ökning av export i Mikas primära arbetsuppgifter.