Miro Männistö

Huvudsakligen ingår hantering av export, att sköta order för återförsäljare, att bearbeta bilder och att utnyttja sina kunskaper i informationsteknik i Miros arbetsuppgifter. Miros exportländer är huvudsakligen Sverige, Österrike och de Brittiska öarna. Han är konstant i kontakt via mail och telefon med återförsäljarna i dessa länder. Ca en gång om året besöker återförsäljarna Kiramis fabrik.