Kalle Pakkala, har arbetat som försäljare i 20 år, varav tio förtjänstfulla år på Kirami. Inom företaget är han ansvarig för den inhemska försäljningen. Läs mer!