PVC-muttrar

Muttrar av PVC.

Muttern används tillsammans med filtergenomföringar för att fästa genomföringen i tunnans vägg.

IT
0
Produktkod
NUT2.5SK
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/NUT2.5SK__8q8dxspu__full.jpg
Käytössä

Mått

Bruksanvisningar

Teknisk information

Vikt
0.06