Unik upplevelse med infrarödvärmare

Infrarödvärmarna värmer kroppen från insidan och hjälper musklerna att slappna av. Välj till Kirami FinVision® -sauna Nordic misty infrarödvärmarna och njut av en unik saunaupplevelse.  

Kirami FinVision® Nordic misty med infraröd värme

Det finns möjlighet att som tilläggsutrustning installera 4 st. strålkällor för infraröd värme i den bakre väggen i bastun Kirami FinVision® -sauna Nordic misty. Infraröd värme som tilläggsutrustning går inte att installera i efterhand i bastun, vilket innebär att tilläggsutrustningen måste beställas i samband med beställningen av bastun.

En bastu utrustad med strålkällor för infraröd värme ger en ännu allsidigare bastuupplevelse.

När du väljer infraröd värme som tilläggsutrustning till din bastu, ser panelprofilen i bastuns bakre vägg annorlunda ut, och placeringen av LED-belysningen har flyttats från ryggstödet till den övre lavens bakre kant, eftersom det i bastur med infraröd värme inte finns något separat ryggstöd. Den andra LED-ljusremsan finns på samma ställe i båda alternativen, det vill säga i den nedre lavens främre kant.

Trivsel och säkerhet

De infraröda värmarna har placerats under en enhetlig yta utmed bastuns hela bakre vägg, bakom en panelbeklädnad tillverkad med specialprofil. Vid värmarna i panelen finns galler, som släpper igenom strålningen och ljuset. Mellan värmaren och gallret finns ett säkerhetsavstånd på 20 mm, tack vare vilket det går bra att luta sig emot panelen under användningen, och panelens yta blir aldrig för varm. Värmarna är utformade så att de ska vara så obemärkta som möjligt då de inte används. Gallret i den bakre väggen kan vid behov tas loss vid de infraröda värmarna.

Styrpaneler och användning av aggregat i infraröda bastur

Bastun har en egen styrpanel för ångaggregatet Virta Combi med vilken aggregatets funktioner manövreras och ett separat manöverdon för manövrering av de infraröda värmarna. Manöverdonen ser likadana ut och de installeras bredvid varandra intill dörren.I hybridmodellen har man i basturummet installerat både ett Combi-aggregat och en strålkälla för infraröd värme. Strålkällan för infraröd värme rekommenderas för användning i temperaturer om högst 70 grader. Av säkerhetsskäl kopplas strålkällans ström ibland från, då temperaturen i basturummet stiger för högt.

Alla tre uppvärmningsmetoder (infra, el och ånga) kan användas tillsammans eller separat. Vintertid räcker inte enbart effekten av de infraröda värmarna till att värma upp basturummet. Då är det bra att först värma upp bastun till den önskade temperaturen med det elektriska aggregatet (under +70 grader) och koppla på de infraröda värmarna först därefter.

Belysning i infraröd bastu

I den infraröda bastun har LED-ljusremsan installerats bakom den övre laven. Ljuset är riktat uppåt från den övre laven. Ljusets funktion styrs via styrpanelen på aggregatet. Den andra LED-ljusremsan finns i framkanten av den nedre laven och pekar nedåt.

AT
0
Produktkod
3598
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/3598__iwm59r0p__full.png
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/3598__8vunqqp1__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/3598__m6rmao68__full.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/mod-kirami-img/images/3598__3g92yagk__full.jpg
Uutuus

Mått

Bruksanvisningar

Teknisk information

Vikt
16
Förpacknings längd
98
Förpacknings bredd
18.5
Förpacknings höjd
8

Kom ihåg tillbehör