Kahden prinsessan äiti viennin eksperttinä

Tainan moniin työtehtäviin kuuluvat vientimyynti ja muut vientikauppaan liittyvät tehtävät sekä viennin markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus.
Henkilöstö
Taina Hujo-Oittinen